سوپروایزر فروش بهداشتی - سراسر کشور

فروش
تهران , تهران

سوپروایزر فروش بهداشتی - سراسر کشور

گروه :   فروش
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

بررسی ماتریس نمایندگان فروش

ثبت ویزیت ، بازرسی و گزارشات منطقه ای

ارایه طرح های خاص فروش

پیگیری و دریافت سفارشات

نظارت بر عملکرد سرپرستان زیر مجموعه، امور منابع انسانی و آموزش بدو استخدام

مسیربندی ماتریس و تقسیم مناطق بین پرسنلدارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس - کلیه رشته ها

دارای سابقه حداقل 3 سال

دارای سابقه فعالیت در شرکتهای بهداشتی


آشنا به بازار عمده فروشها

آشنایی به برنامه های آفیس


مهارت های مورد نیاز