کارشناس حسابرسی داخلی

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس حسابرسی داخلی

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

-انجام امور مربوط به ارائه گزارش ارزش افزوده، 

-بررسی اسناد حسابداري

-دارای مدرک تحصیلی کارشناسی رشته هاي حسابداري(کلیه گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)مهارت های مورد نیاز