مدیریت کارخانه-اشتهارد

مشاغل مدیریتی
البرز , اشتهارد

مدیریت کارخانه-اشتهارد

گروه :   مشاغل مدیریتی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 10 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  البرز , اشتهارد
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

نظارت بر انجام امور مربوط به تولید و برنامه ریزی تولید،

نظارت بر انجام امور مربوط به انبارش و کنترل کیفیت ،

نظارت بر امور فنی (فعالیتهای عمرانی ونگهداری و تعمیرات )،

نظارت بر آموزش(انجام نیاز سنجی ها و نتیجه انها و...)، 

نظارت بر بهداشت حرفه ای،

نظارت بر امور اداری(کارکردها و قراردادها و..) و جذب نیرو ،

نظارت بر سیستمها و روشها.مهارت های مورد نیاز