رئیس آموزش فروش

آموزش
تهران , تهران

رئیس آموزش فروش

گروه :   آموزش
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 5 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  دکترا

شرح شغل

مار در شرکت طبیعت زنده در حال جذب پزشکی که تمایل به انجام امور آموزشی و تحقیقاتی داشته باشد هستیم :

اهم فعالیت ها :

- نظارت بر محتوا وتهیه تجهیزات کمک آموزشی

- آموزش و باز آموزی علمی پرسنل واحد فروش

- نظارت برحسن اجرای بایگانیهای واحد آموزش

- نظارت برعملکرد پرسنل واحد آموزش و ارتباط با مشتریان

- انجام کلیه ارزیابی های علمی واحد فروش

- تهیه و و تامین ژورنال های پزشکی واحد فروش

- پاسخگویی و ارتباط با مشتریان در حیطه مشاوره و شکایات

- برگزاری سنجش رضایت مشتریان

- مدیریت آموزش فروش و ارتباط با مشتریان

- رسیدگی به امور مربوط به پرسنل ذیربط


الزام مدرک تحصیلی:دکترا (پزشک عمومی ، پزشک تخصصی ، پیرا پزشکی ، بیوشیمی)


مهارت های مورد نیاز