کارشناس حسابداری خزانه

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس حسابداری خزانه

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

انجام امور مربوط به انواع قبض پرداخت ،

استرداد چک یا سفته تضمین ، 

صدور سند وصولی های شرکت و ارسال به واحد کنترل اسناد ،

رسیدگی به مغایرت دو سیستم حسابداری و خزانه داری و حسابهای بانکی


- آشنا به قوانین چک و سفته 

- دارای مدرک تحصیلی حسابداری- مدیریت ، گرایش مالی و بازرگانی 

-دارای سابقه کار مرتبط 


مهارت های مورد نیاز