کارشناس حسابداری

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس حسابداری

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

صدور اسناد تنخواه،

اسناد مأموریت،

اسناد بیمه،

اسناد قبض های آب و برق و تلفن و گاز،

صدور اسناد خدمات دریافتی و اسناد تنخواه های کارخانه


مهارت های مورد نیاز