کارشناس حسابداری مالی - کنترلر

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس حسابداری مالی - کنترلر

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 5 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

كارشناس مالي -كنترلر تنخواه گردان

صدور اسناد تنخواه،

اسناد ماموریت،

اسناد بیمه،

اسناد قبض های آب و برق و تلفن و گاز،

صدور اسناد خدمات دریافتی و اسناد تنخواه ها

دارای مدرک تحصیلی حسابداری-مدیریت (گرایش؛ مالی/بازرگانی) - حسابرسی


مهارت های مورد نیاز