کارشناس مالی ناحیه - آقا

حسابداری و مالی
البرز , کرج

کارشناس مالی ناحیه - آقا

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  البرز , کرج
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

-انجام امور مربوط به تسویه 

-انجام امور بانکی و تنخواه -انبار گردانی-اموال گردانی-قطعی کردن سفارش فروش 

-دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و کلیه رشته های مرتبط
مهارت های مورد نیاز