سرپرست کنترل کیفیت آرایشی و بهداشتی - اشتهارد

تولید
تهران , تهران

سرپرست کنترل کیفیت آرایشی و بهداشتی - اشتهارد

گروه :   تولید
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

بررسی اطلاعات و نتایج آنالیز کیفیت جهت تصمیم گیری در مواقع مواجه با مشکل

- نظارت و پیگیری امور قانونی مرتبط با پخش

- گفتگو و مذاکره در ارتباط با فرآیندهای کنترل کیفیت با نهادهای نظارتی خارج از سازمان و یا مشتریان خارجی