بایگان اسناد مالی

حسابداری و مالی
تهران , تهران

بایگان اسناد مالی

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

دریافت و بایگانی اسناد سازمان


تحویل اسناد درخواستی به مراجعین


ثبت شماره اسناد حسابداری دریافت شده در فرم ثبت اسناد


اخذ اسکن از مدارک اسناد حسابداری_شماره گذاری و ذخیره در سیستم


دریافت اسناد حسابداری و شمارش اسناد بعد از دریافت از واحد کنترل رسیدگی اسناد