کارشناس پشتیبانی نرم افزار - خانم

نرم افزار و فناوری اطلاعات
تهران , تهران

کارشناس پشتیبانی نرم افزار - خانم

گروه :   نرم افزار و فناوری اطلاعات
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

انجام امور مربوط به ایجاد و گسترش زیر سیستم جدید

تولید سیستم جدید بر مبنای زبانهای برنامه نویسی و دیتابیس SQLSERVER

تهیۀ مستندات و...

انجام امور مربوط به برررسی و اصلاح مشکلات سیستم های حوزه مالی و فروش

تهیه برنامه های کنترلی برای کنترل خطاهای احتمالی کاربر و سیستم

تهیه مستندات سیستم های نرم افزاری

ایجاد و کنترل سطوح دسترسی

بررسی دیتابیس نرم افزارها و تهیه داکیومنت

تهیه گزارشات زیر سیستم های مختلف نرم افزاری

پشتیبانی مشکلات نرم افزاری