مدرپ دارویی - سراسر کشور

فروش
تهران , تهران

مدرپ دارویی - سراسر کشور

گروه :   فروش
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کاردانی

شرح شغل

نماینده علمی ویزیت پزشک ( مدرپ ) - بصورت پاره وقت و تمام وقت

مراجعه منظم به پزشکان جهت معرفی محصول دارویی

مراجعه منظم به داروخانه ها برای نظارت بر در دسترس بودن دارو

دریافت بازخورد از پزشکان در زمینه داروهای تبلیغی

بررسی نیازهای بازار و گزارش وضعیت بازار دارویی به شرکت

ارزیابی بازار از نظر حضور رقبا

شرکت در جلسات منظمی که توسط سرپرست یا مدیر بازاریابی آنها در شرکت برگزار می شود

تهیه گزارش های دقیق کاری

دارای مدرک تحصیلی کاردانی رشته های بازاریابی – میکروبیولوژی –علوم داروئی و یا سایر رشته های مرتبط 


مهارت های مورد نیاز