کارشناس حسابداری

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس حسابداری

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

صدور اسناد تنخواه،  اسناد ماموریت،  اسناد بیمه،  اسناد قبض های آب و برق و تلفن و گاز، صدور اسناد خدمات دریافتی و اسناد تنخواه های کارخانه